Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 8

Pokud jde o porážku dobytka mladšího sedmi dní, platí zde stejné pravidlo jako pro zvířata prvorozená, tedy: Se svým skotem a bravem naložíš tak, že zůstane sedm dní u matky, osmého dne jej dáš mně. (2M 22:29)
A také: Když se narodí býček nebo beránek nebo kozlík, ať je sedm dní pod svou matkou; počínaje osmým dnem bude se zalíbením přijat jako dar ohnivé oběti pro
יהוה. (3M 22:27)
Z výše uvedených veršů vyplívá, že není dovoleno odstavit mládě od matky před sedmým dnem věku.

Pokud matka uhyne před dosažením sedmého dne věku mláděte, přistaví se mládě k náhradní matce.
V případě, že uhyne mládě, je možné matku porazit.
Sedmi dny je myšleno plných sedm dní; přesněji řečeno první den nemusí být úplný, šest následujících však ano.
Porážka není možná, pokud zbývá byť jen nepatrný zlomek sedmého dne.
Toto pravidlo vychází ze stejné logiky jako verš: Když žena otěhotní a porodí chlapce, bude nečistá po sedm dní; bude nečistá jako v době svého obvyklého krvácení. (3M 12:2)
V případě zvířete ale Zákon Boží nerozlišuje, zda se jedná o samečka nebo samičku, zvíře domácí či divoké.
Důvodem pro neodebrání mláďat před jejich sedmým dnem věku je velká láska zvířat ke svým mláďatům.

Pokud (za nějakých neobvyklých okolností) z matčina lůna vyjde na světlo světa živé embryo a doba březosti je tak předčasně ukončena, podléhá toto embryo stejným pravidlům jako běžně narozené mládě.

Pokud se někdo zeptá: Proč se pravidlo sedmi dní vztahuje i na narozené samičky, když Písmo Svaté zmiňuje v 3M 12:2 pouze samečky? Odpovíme: Protože Písmo Svaté zmiňuje v 3M 22:27 pouze (živočišné) druhy (rody), u nichž (v hebrejštině) označujeme samce a samice souhrnně jedním slovem.
Například skot
שׁוֹר, brav (ovce כֶּבֶשׂ a koza עֵז). *

* Respektive v českém jazyce tele, jehně či kůzle - poznámka překladatele.

A pokud se někdo zeptá: Proč toto pravidlo zahrnuje i divoká zvířata? Odpovíme: Důvodem je zmírnění žalu zvířat ze ztráty mladých, neboť zvířata svá mláďata velmi milují.
Analogicky se tedy stejné pravidlo nevztahuje pouze na zvířata domácí, ale i na zvířata divoká.